تغیرات سرور دیسکورد
۳۰۰.۰۰۰ تومان۱ بار
  • عوض کردن دیزاین دیسکورد
  • عوض کردن رول ها
  • کامل کردن امنیت بات ها
سرور دیسکورد
۳۵۰.۰۰۰ تومانفقط سرور
  • رول های جداب
  • دیزاین جذاب
  • چنل های اختصاصی
  • ساپورت کامل تا یک ماه
GitHub
Discord
Reddit
Twitch
YouTube
Telegram

Powerd By Bapuk

فهرست