تغیرات سرور دیسکورد
۱۵۰.۰۰۰ تومان۱ بار
  • عوض کردن دیزاین دیسکورد
  • عوض کردن رول ها
  • کامل کردن امنیت بات ها
دِوِلُپری سرور دیسکورد
۲۵۰.۰۰۰ تومان۳ ماهه
  • هر نیازمندی طول این ۳ ماه باشه انجام میشه
GitHub
Discord
Reddit
Twitch
YouTube
Telegram

Powerd By Bapuk

فهرست